Opslag van elektriciteit, de mogelijkheden

Opslag van elektriciteit, de mogelijkheden

Het gebruikmaken van duurzame energie vraagt ook om oplossingen voor het opslaan van die energie. Een van de kenmerken van zonne- en windenergie is immers dat die niet op iedere plaats continu beschikbaar is. Daarom is het van belang dat er gezocht wordt naar middelen om opslag van elektriciteit grootschalig te realiseren. Daarbij is ook een omdenken nodig van de vraaggestuurde opwekking van energie (in centrales met behulp van niet duurzame brandstoffen) naar een aanbodgestuurd proces. Hieronder hebben we een aantal van de methoden voor de opslag van elektriciteit op een rij gezet. Meer technische details kunt u vinden op de site van Alfen.

Elektrochemisch

Hieronder verstaan we in principe de toepassing van batterijen en accu’s die in het algemeen oplaadbaar zijn. Het is de meest gebruikte methode momenteel en geeft ook weinig verliezen, hoewel er altijd een deel van de energie ‘weglekt’ als de batterij of de accu niet tijdig wordt gebruikt. Grootschalig energie opslaan op deze wijze vindt nog relatief weinig plaats. Dat is een zorgelijke gedachte, omdat er wereldwijd iedere dag tienduizenden nieuwe zonnepanelen worden geplaatst. De groene energie die hiermee wordt verzameld zal ook opgeslagen moeten worden om die zo efficiënt mogelijk te gebruiken.energieopslag zonnepanelen

Behalve het tijdelijk opslaan in stationair geplaatste accu’s denken experts ook aan de tijdelijke opslag in accu’s van elektrische auto’s die veel meer flexibiliteit bieden. Laadpalen die zowel de accu’s van een elektrische auto kunnen opladen als de energie weer uit de accu halen om deze terug te geven aan het elektriciteitsnet zijn al beschikbaar. Naarmate de elektrische auto meer ingeburgerd raakt, zal deze methode een goede optie zijn voor de opslag van elektriciteit.

Warmte/koude

Als er op enig moment meer energie door de zon of de wind wordt opgewekt dan nodig is, kan deze ook tijdelijk worden opgeslagen in warmte of in sommige gevallen koude. Door een vloeistof of vaste stof te verhitten kan men energie opslaan die later weer beschikbaar komt door de vrijkomende warmte te gebruiken om energie op te wekken. Men kan dit ook doen door tijdelijk producten in een koelcel kouder te laten worden dan nodig is en vervolgens de energie besparen gedurende de periode dat de temperatuur weer terugkomt op het gewenste niveau. Hoewel er naar wordt gestreefd om deze methoden efficiënter toe te passen, zijn de verliezen van energie bij deze methoden als ze grootschalig worden toegepast nog steeds relatief groot.

Mechanisch

Men kan opgewekte energie ook tijdelijk opslaan in de vorm van kinetische energie. Hierbij kan bijvoorbeeld grootschalig water op een hoger niveau worden gepompt. Als de energie weer nodig is, kan deze weer worden teruggewonnen door de kinetische energie te benutten door het water weer omlaag te laten stromen. Bij lucht of gas kan het zelfde principe worden toegepast door druk te gebruiken. In beide gevallen zijn er voorzieningen nodig die het mogelijk maken om deze vorm van opslag ook praktisch mogelijk te maken op grote schaal, dat soort infrastructuur is kostbaar.

Meer weten over opslag van elektriciteit? Kijk bij Alfen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *