Energie besparen door scheiden afval

Energie besparen door scheiden afval

Bewust omgaan met energie kan op veel verschillende manieren. Zowel direct als indirect kun je er aan bijdragen dat er minder energie verspild wordt. Goed voorbeeld van een vorm van duurzaamheid waar iedereen gemakkelijk zijn steentje aan kan bijdragen is het scheiden van afval. Oud papier bijvoorbeeld.

Oud papier

In Nederland wordt oud papier periodiek opgehaald door de oud papierwagen. Maar wat gebeurt er eigenlijk met al dat papier, en waarom moeten we het scheiden van ander afval? Papier en karton worden gemaakt van hout. Het is een eindeloos hernieuwbare bron die CO2 opneemt. Papier en karton zijn bij uitstek producten die milieubewust geproduceerd worden. Het is relatief eenvoudig te recyclen: oud papier vormt de basis voor bijvoorbeeld jouw nieuwe printpapier en de kartonnen verpakkingen die om producten zitten. Maar liefst 86 procent van het gebruikte papier en karton wordt gerecycled. Dit heeft onder andere als voordeel dat het energie- en waterverbruik wordt gereduceerd.

Deze vorm van recycling heeft nog meer voordelen:

  • Het vermindert de afvalberg aanzienlijk
  • Er is een duurzame inzet van gebruikte materialen
  • Er worden minder nieuwe grondstoffen gebruikt
  • Het verlaagt de CO2-uitstoot
  • Het vergroot de betrokkenheid van de samenleving bij verduurzaming

Nederland is een oud papierland bij uitstek. De papier- en kartonkringloop wordt mogelijk gemaakt door de samenwerking tussen burgers bedrijven en samenleving. Je kunt het in Nederland bijna overal wel dichtbij inleveren. Hiermee werken we allemaal mee aan de verduurzaming van de samenleving. In 2010 werd in Nederland in totaal 2.610.000 ton  oud papier en karton ingezameld en gerecycled.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *